ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΓΩΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝ. ΜΕΓ. ΗΛΙΚΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΖΥΓΙΣΗ ΑΓΩΝΩΝ -ΕΝΤΥΠΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΓΩΝΩΝ-ΕΝΤΥΠΟ