Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να βρείτε την αίτηση εγγραφής – μεταγραφής-Τελική δήλωση Συμμετοχής σε αγώνες